e-mail: sekretariat@e-kompendium.pl | olkusz@sita.pl | tel.664183315 | tel.608313213 | Olkusz ul.Bóżnicza 12

Opinie naukowców o metodzie SITA


Prof. dr hab. Jan Tylka w 1994 roku przeprowadził badania mające na celu sprawdzenie skuteczności systemu, a w szczególności urządzeń SITA w medycynie. Z dużym powodzeniem stosował urządzenia w rehabilitacji chorych kardiologicznych w Instytucie Kardiologii w Aninie.

Przeprowadzone przez profesora Tylkę badania pozwoliły mu na wydanie jednoznacznej opinii o możliwości zastosowania urządzeń SITA:

Obszary życia, w których stosować można ww. urządzenie to przede wszystkim uczenie się oraz działanie pro zdrowotne.(...) Uczenie się odprężania z zastosowaniem urządzenia SITA przebiega u pacjentów kardiologicznych bardziej skutecznie i szybciej niż wtedy, kiedy do nauki relaksu nie używa się tego urządzenia.

Zdaniem profesora urządzenie może być wykorzystywane w działaniach pro zdrowotnych do:

 

  1. Nauki relaksu u chorych z chorobami somatycznymi (chorób układu krążenia, choroby przewodu pokarmowego, zaburzeniami czynnościowymi (nerwicowymi).
  2. Wspomagania działań rehabilitacyjnych (w rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, ortopedycznej).
  3. W radzeniu sobie ze stresem - przestrajanie nadmiernej aktywności sympatycznego układu nerwowego na aktywne działanie gałęzi parasympatycznej.
  4. Uczenia samokontroli i autoregulacji procesów wegetatywnych i reakcji emocjonalnych (ważna działalność profilaktyczna).

 

Prof. dr hab. Jacek Fisiak, dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Metoda SITA opiera się na podświadomym wykorzystaniu oddechu do uruchomienia pracy prawej półkuli mózgu. Podwyższa to kilkakrotnie możliwości percepcyjne mózgu i znacznie zwiększa stopień zapamiętania tekstu.