e-mail: sekretariat@e-kompendium.pl | olkusz@sita.pl | tel.664183315 | tel.608313213 | Olkusz ul.Bóżnicza 12

Synchroniczna praca mózgu

Amerykański naukowiec psycholog i badacz mózgu Roger Wolcott Sperry (laureat Nagrody Nobla w 1981 za badania z zakresu funkcji mózgu związanych z procesem widzenia) wykazał zasadnicze różnice pomiędzy funkcjami obu półkul mózgu człowieka:

lewa półkula

''Zimna, werbalna''- odpowiada za myślenie logiczne, racjonalne, za linearne przetwarzanie informacji. Odpowiada za liczby i słowa. Tworzy zdania, którymi myślimy i które wypowiadamy. ''Widzi'' fragmenty zagadnienia i dokonuje analizy.

prawa półkula

''Gorąca, twórcza'' - odpowiada za zdolności, wyobraźnię, poczucie rytmu, koloru i przestrzeni, intuicję. Zawiaduje sprawnością fizyczną. ''Widzi'' całość zagadnienia i dokonuje syntezy.

Współczesne zapotrzebowanie na analityczne i uporządkowane umysły zmusiło nas do intensywniejszego korzystania z lewej półkuli mózgu. Jednak prawdziwy i wszechstronny rozwój, człowiek może osiągnąć jedynie wtedy, gdy będzie w jednakowym stopniu wykorzystywać możliwości obu półkul swojego mózgu.

 

Mózg każdego człowieka w ciągu doby pracuje w różnym zakresie fal:

 

  • - fale Beta przeważają podczas codziennej aktywności życiowej,
  • - fale Alfa przeważają podczas wypoczynku, stanu relaksu,
  • - fale Theta przeważają podczas zwykłego snu,
  • - fale Delta przeważają podczas głębokiego snu.

 

 

Eksperyment w Hamburgu

Potwierdzeniem niezwykłej skuteczności uczenia się metodą SITA z zastosowaniem stanu relaksu był eksperyment przeprowadzony w Niemczech przez prof. Rainera Dietericha na wydziale psychologii Uniwersytetu Bundeswehry w Hamburgu. Badaniom poddano grupę kilkudziesięciu osób narodowości niemieckiej w wieku od 20 do 68 lat i o różnym poziomie wykształcenia. Osoby te nie znały w ogóle języka francuskiego. Przygotowano kurs językowy zawierający 1708 słów i zwrotów. Każda z wybranych do eksperymentu osób została poddana nauczaniu języka francuskiego przy pomocy tego kursu metodą SITA. Nauka trwała 7 dni po 6 godzin dziennie. Następnie wszystkie osoby poddano testowi. Stwierdzono, że znajomość słów i zwrotów języka francuskiego w tej grupie osób to średnio 1138, czyli 66,7%. Wynikiem eksperymentu była też zgodna opinia wszystkich osób w nim uczestniczących o komforcie uczenia się. Wszyscy chwalili przyjemne, nieznane im wcześniej uczucie odprężenia towarzyszące lekcjom.

Wniosek z eksperymentu jest następujący - uczenie się metodą SITA pozwala przyswoić w ciągu 7 dni ponad 1100 słów i zwrotów języka obcego, czyli tyle ile przeciętnie opanowuje słuchacz rocznego kursu języka obcego przeprowadzonego metodami tradycyjnymi.

Prof. dr Rainer Dieterich: „...potwierdzam, że metoda SITA jest efektywną i dojrzałą metodą ułatwiającą przyswajanie języków obcych[...]”

(na Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu dotychczas podjęto i zrealizowano dziesięć eksperymentalno - pedagogicznych prac naukowych związanych z metodą SITA, oraz przeprowadzono jeden przewód doktorski i przyjęto wiele prac dyplomowych, które dokumentują skuteczność metody SITA w odniesieniu do różnych form nauczania).