e-mail: sekretariat@e-kompendium.pl | olkusz@sita.pl | tel.664183315 | tel.608313213 | Olkusz ul.Bóżnicza 12

Untitled

 

Historia

Kamienica Marszałkowska to nowy budynek znajdujący się przy ul. Bóżniczej 12. Wybudowany został na reliktach średniowiecznego muru obronnego i XVI-wiecznej kamienicy. Budowę inwestycji poprzedziły badania archeologiczne, które ujawniły liczne ciekawe fakty związane z historią tego miejsca, a także miasta Olkusza.

Decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie wyników badań archeologicznych i sporządzonej dokumentacji, relikty średniowiecznego muru obronnego oraz XVI-wiecznej kamienicy zostały wpisane do rejestru zabytków.

W sporządzonym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzasadnieniu wpisu dobra kultury do rejestru zabytków czytamy, iż „…wysokość piwnicy a także znaczne rozmiary budynku przekraczające szerokość typowej działki lokacyjnej wskazują na reprezentacyjny charakter zabudowy. Autorzy badań wiążą ten obiekt z działalnością marszałka wielkiego koronnego Mikołaja Wolskiego, który w testamencie z 1630r opisując swe posiadłości olkuskie napisał:” Mam fortece mej kamienicy w tyle wieżą miejską i dom i plac podle tego kupiony”. W 1809 r posiadłość ta, już zrujnowana była własnością Teresy Wielopolskiej. W XIX w własność Wielopolskich została rozparcelowana, a na ruinach wcześniejszej zabudowy, w jej części zachodniej wzniesiono dom drewniany. W obrębie nowego budynku znalazła się zachodnia piwnica dawnego domu Wolskiego, do której od zewnątrz przebito wejście w północnym odcinku muru obronnego. Dom ten został wyburzony w okresie międzywojennym. W pracy J.M Wiślickiego Opis Królestwa Polskiego pod względem historyczny, statystycznym, rolniczym, fabrycznym, handlowym, zwyczajowym i obyczajowym, Warszawa 1850, figuruje rycina niewiadomego pochodzenia przedstawiająca widok Olkusza od północy, na której w przybliżeniu w miejscu przedmiotowego budynku widnieje „wielka kamienica” zwieńczona krenelażem, z basztą narożną, być może tożsama z domem Wolskiego…”

Właśnie od marszałka wzięła się nazwa kamienicy.

Obecnie w kamienicy tej mieści się Kompendium – usługi edukacyjne wraz ze Szkołą i Salonem Sita a w przyszłości planuje się zagospodarowanie historycznej części budynku wraz z piwnicami.
 
Kompendium-usługi edukacyjne mieszczące się w Kamienicy Marszałkowskiej świadczy usługi edukacyjne w szerokim zakresie.

System pracy szkoły opiera się na współpracy z klientami indywidualnymi a także firmami i instytucjami ( przedszkola, szkoły, urzędy) w zakresie doradztwa edukacyjnego, szkoleń, kursów, korepetycji, tłumaczeń i wiele innych.

Szkoła oferuje biuro tłumaczeń czynne 7 dni w tygodni w ramach tłumaczeń zwykłych i przysięgłych a także ustnych w siedzibie firmy lub w terenie ( na życzenie klienta)

Zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły 7 dni w tygodniu a także u klientów i w instytucjach.

Elastyczne warunki finansowe a także czasowe ( 7 dni w tygodniu od rana do wieczora) pozwalają sprostać potrzebom i możliwościom wszystkich zainteresowanych.

Szkoła i Salon Sita oferuje skuteczną naukę języków obcych oraz daje możliwość samodzielnej nauki w ramach zakupionego sprzętu w sklepie internetowym Kompendium.
Kompendium posiada odpowiednio wyposażone pracownie, w tym przeznaczone do nauki metodą Sita.

Oferujemy bezpłatne prezentacje metody Sita mające na celu zapoznanie się z metodą, działaniem sprzętu, zakresem kursu a także trybu i sposobu pracy. Wystarczy zapisać się na spotkanie.

Kompendium-usługi edukacyjne wspiera najmłodszych poprzez ciekawą ofertę nauki języków obcych metodą Krainy Baśni. Oferujemy bezpłatny udział w bieżących lekcjach w ciągu całego roku szkolnego celem zapoznania się z metodą i systemem pracy.

Szeroki wachlarz usług edukacyjnych dla młodzieży zapewnia gruntowne przygotowanie do egzaminów i matury a także pozwala na bieżącą pomoc w nauce ze wszystkich przedmiotów. Szkoła prowadzi lekcje indywidualne i grupowe, stałe i doraźne.

Kursy językowe metodą tradycyjną skierowane są dla klientów z każdej grupy wiekowej

Przeprowadzamy testy poziomujące i pomagamy dokonać odpowiedniego wyboru poprzez indywidualizację potrzeb klientów podczas pierwszych spotkań w ramach zapoczątkowanej współpracy.

Zapraszamy do sekretariatu szkoły 7 dni w tygodniu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie.